ثبت نام آزمون دهنده

کارمندان و رانندگان نیازی به ثبت نام ندارند

"نام کاربر کد ملی و کلمه عبور شماره شناسنامه می باشد، بعد از ورود به پورتال کلمه عبور را تغییر دهید."

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
لطفا اطلاعات خود را در اولین فرصت تکمیل نمایید